aidoc-logo
Rontgenveckan 2022 logo

13-16 september | Svenska Mässan, Göteborg | Monter H00:05

AI som gör skillnad

clinical-1
36%

minskad handläggningstid

59 mins

minskad vistelsetid på akutmottagningen

90%

minskning av tiden i granskningskö för positiva fall

Radiologiskt arbetsflöde

AI som är oberoende av PACS- och RIS-leverantör och sömlöst integreras i ditt radiologiska arbetsflöde, samtidigt som den är minimalt invasiv och ger dig möjlighet att hantera stora undersökningsvolymer.

Det främsta AI valet för sjukhus
10 CE-märkta radiologilösningar

Intrakraniell blödning

Triage- och notifieringsprogramvara för analys av huvud CT’s utan kontrastmedel; flaggar och kommunicerar misstänkta positiva fynd av patologier i huvud-CT-bilder, mer specifikt intrakraniell blödning (ICH).

M1 stora kärlocklusion

Triage- och notifieringsprogramvara avsedd för användning vid analys av huvud CT Angio (CTA) bilder; flaggar och kommunicerar misstänkta positiva fynd av storkärlsocklusion (LVO)

Hjärnaneurysm

Triage- och notifieringsprogramvara avsedd för användning vid analys av huvud CT Angio (CTA) bilder; flaggar och kommunicerar misstänkta positiva fall av cerebral aneurysm-fynd.

Halsryggsfraktur

Triage- och notifieringsprogramvara avsedd för användning vid analys av CT-bilder av cervikal ryggrad; flaggar och kommunicerar misstänkta positiva fynd som är kompatibla med frakturer

Lungemboli

Programvara för triage och notifiering avsedd att användas vid analys av CTPA-bilder; markerar och meddelar fynd av lungemboli (PE).

Incidental lungemboli

Triage- och notifieringsprogramvara indikerad för användning vid analys av CT-bilder (ej dedikerat CTPA-protokoll); flaggar och kommunicerar fynd av incidental lungemboli (IPE).

Programvara för radiologisk datorstöd kvalitetskontroll (QC) för analys av tidigare tolkade CT bilder av bröstkorgen och tillhörande radiologiska rapport, QC sker efter ordinarie arbetsflöde.

Lungknutor

Radiological computer-aided quality control (QC) software indicated for use in analysis of CT images of the chest and their respective radiological reports after completion of the standard of care workflow.

Fri gas i bukhålan

Triage- och notifieringsprogramvara avsedd för användning vid analys av buk-CT-bilder; flaggar och kommunicerar misstänkta positiva fall av fri gas; Intra-Abdominal Free Gas (IFG).

Pneumothorax
(X-ray)

Triage- och notifieringsprogramvara avsedd för användning vid analys av lungröntgenbilder; flaggar och kommunicerar misstänkta fall av Pneumothorax.

Revbensfrakturer

Triage- och notifieringsprogramvara avsedd för användning vid analys av bröst-CT (med eller utan kontrast); flaggar och kommunicerar misstänkta fall av tre eller flera akuta revbensfrakturer (RibFx).

Intrakraniell blödning

M1 stora kärlocklusion

Hjärnaneurysm

Halsryggs-fraktur

Lungknutor

Fri gas i bukhålan

Lungemboli

Incidental lungemboli

Pneumothorax (X-ray)

Revbens-frakturer

Läkarens perspektiv

Elmer Aidoc comment

Aidoc är ett bra komplement i vårt arbetsflöde. Som människor är vi ibland mindre skarpa på grund av trötthet eller stress, men artificiell intelligens är konsekvent oavsett om klockan är tre på morgonen eller två på eftermiddagen.

Dr. Elmer Naaktgeboren, radiolog vid Bravis Ziekenhuis

45

forskningsartiklar och abstrakt publicerade om Aidoc imaging AI

1,000+

medicinska insitutioner använder Aidoc AI

12M+

patienter analyseras årligen med AI från Aidoc

contact us